Thursday, September 18, 2008

KAJIAN RINGKAS:PEJUANG AHLI SUNNAH


AL- MUHADDIS SYEIKH ABDULLAH AL HARARI

Nama dan Tempat Lahirnya

Beliau adalah seorang yang alim, al Muhaddis, pakar dalam ilmu Feqah , dan kuat berhujah menentang golongan-golongan yang terpesong dari landasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, seorang yang zuhud dan bertaqwa, namanya ialah Abu abd al rahman Abdullah bin Muhammad binYusuf bin Abdullah bin Jamei’, berasal dari Harar, berketurunan al Syaibi[1]dan al Abdari[2] beliau juga adalah Mufti Harar. Dilahirkan di Bandar Harar [3] pada tahun 1910 bersamaan1328Hijrah.

Beliau telah dibesarkan di rumah yang penuh dengan kasih sayang pada ilmu agama. Beliau telah menghafal al Quran ketika berumur 7 tahun. Ayah beliau telah membacakan ke padanya kitab al Muqaddimah al Hadhramiah dan kitab al Mukhtasar al Saghir dalam ilmu feqah yang mana kitab-kitab tersebut amat mashyur di kawasannya.

Kemudian beliau mula menghafal ilmu-ilmu agama yang lain seperti matan-matan ilmu agama kemudian beliau mendalami ilmu hadis dan telah menghafal sunan sittah (kitab hadis) dan selainnya dengan sanad-sanadnya sekali sehinggakan beliau telah diijazahkan meriwayat hadis-hadis nabi ketika beliau kurang dari umur 18 tahun.


[1] Bani Syaibah daripada Abdud Dar dari bangsa Quraisy. Abdud Dar adalah anak kepada Qusai pemegang kunci-kunci kaabah. Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallan telah meninggalkan wasiat agar dipegang kunci-kunci kaabah oleh keturunan mereka. Sila lihat: Saba 'ik al Zahab, m/fc 68.

[2] Keturunan Bani Abdud Dar adalah dari keturunan Qusai bin Kilab iaitu Datuk Nabi kita Muhammad yang keempat Sila lihat Saba 'ik cd Zahab, m/k: 68.

[3] Harar adalah sebuah negeri yang terletak di benua Afrika. Dikelilingi oleh beberapa buah negara iaitu dari sebelah timur ialah Republik Somalia, dari sebelah barat ialah Habsyah, dari sebelah selatan ialah Kenya manakala dari timur laut ialah Djibuti. Mengikut sejarah bahawa kerajaan Somalia pernah menjajah Harar suatu ketika dahulu dan membahagikannya kepada lima bahagian. Dan Somalia barat dikenali sebagai Harar yang mana ia di bawah kuasa kerajaan Habsyah. Ketika itu pada tahun 1887 bersamaan 1304Hijrah.

Guru-gurunya:

Beliau telah mempelajari ilmu feqah Syafie dan ilmu usulnya dan juga ilmu nahu dan kitab-kitab yang lain seperti Alfiah Zubad, Kitab Tanbih, Minhaj, Alfiah bin Malik dan al Luma’ 'dari:

1- Syeikh Muhammad Abdu Salam al Harary

2- Syeikh Muhammad Omar Jamei’ Al Harary

3- Syeikh Muhammad Rasyad al Habasyi

4- Syeikh Ibrahim Abil Gaish al Harary

5- Syeikh Yunus al Habasyi

6- Syeikh Muhammad Siraj al Jabruty

Manakala. dalam ilmu bahasa arab beliau telah ambil daripada;

1-Syeikh al Soleh Ahmad al Basir

2- Syeikh Ahmad bin Muhammad al Habasyi

Manakala dalam feqah 3 Mazhab dan usulnya beiiau telah ambil daripada:

1-Syeikh Muhammad al Araby al Fasy

2- Syeikh Abdur Rahman al Habasyi.

Manakala ilmu tafsir beliau telah ambil dari Syeikh Syarif al Habsyi di kawasanya iaitu Jimmah.

Beliau telah mempelajari ilmu hadis dari

I- Al-Syeikh Abu Bakar Muhammad Siraj al Jabruty Mufti Habsyah,

II- Syeikh Abdur Rahman bin Abdillah al Habsyi.

Beliau mempelajari ilmu Qiraat 14 dari dan ilmu Hadis dari gurunya yang alim:

1.Syeikh al Muhaddis Ahmad Abdu al Muttalib al Jabaruty al Habsyi[1], beiiau adalah ketua guru kepada ahli-ahli ilmu Qiraat di Masjidil Haram di Makkah.

2. Syeikh Daud al Jabruty al Qori

3. Syeikh al Muqri Mahtnud Faiz at Dair Atony ihnu qiraat tujuh.

Ketika beliau di Makkah beliau sempat berkenalan dan bersahabat dengan ulamak-

ulamak Makkah diantaranya ialah:

1- Syeikh al Aalim al Said Alawi al Maliki

2- Syeikh Amin al Kutbi

3- Syeikh Muhammad Yasin al Padani[2] (Berasal dari Padang Indonesia)

4- Syeikh Muhammad al Araby al Tabban

Beiiau juga pernah mengambil ijazah amalan zikir Tariqat al Naqsyanbadiah dari Syeikh Abdul Ghafur al Afghani aJ Naqsyabandi.

Ketika beliau berada di Madinah Munawwarah beliau sempat belajar ilmu hadis dan membaca hadis-hadis nabi dari syeikh al Muhaddis Muhammad bin All al Siddiq al Bakry al Hindi al Hanafi dan syeikh tersebut mengijazahkan ilmu hadis kepada beliau. Di sana juga beliau sempat pergi ke maktabah Arif Hikmat dan maktabah al Mahmudiah dan mengkaji ilmu-ilmu di sana.

Di sana juga beliau sempat bertemu dengan seorang ulamak hadis iaitu Syeikh al Muhaddis Ibrahim al Khatni anak murid kepada seorang ulama yg masyhur iaitu syeikh al Muhaddis Abdul Qadir Syalbi.

Manakala ijazah-ijazah ilmu agama yang beliau perolehi dari ulama-ulama memang sangat banyak tetapi tidak disebutkan di sini. Kemudian beliau menuju ke dataran Syam yang dulu terkenal dengan seorang ulamak yang sangat alim iaitu al Muhaddis Syeikh Badruddin al Hasani tetapi beliau sudah lama meninggal dunia sebelum kedatangan syekh Abdullah al Harari ke sana. Di sana Syeikh Abdullah al Harary menjadi rujukan dalam masaalah-masalah agama yang mana alim ulamak Syam merujuk kepada syeikh Abdullah tentang bermacam-macam masalah sehingga mereka mengatakan bahawa syeikh Abdullah INi adalah pengganti kepada al Muhaddis Syeikh Badruddin al Hasani dari segi ilmu.

Syeikh Abdullah telah menerima ijazah tariqat al Rifaeyah dari Syeikh Abdurrahman al Sabsabi al Hamawy dan dari syeikh Tohir al Kayaly al Humsi. Beliau sempat menerima ijazat tariqat al Qadiriyah dari syeikh Ahmad al Arbiny dan dari syeikh al Toyyib al Dimasyqi.

Pada tahun 1950 bersamaan dengan 1370 hijrah beliau telah pergi ke Beirut dan di sambut oleh ulama-ulama di sana seperti syeikh Taufiq al Hibry. Dan pada tahun 1969 bersamaan 1389 beliau diminta oleh Rektor Al-Azhar cawangan di Lubnan untuk mengajar ilmu akidah di sana.

Syeikh Abdullah al harari banyak menghabiskan masanya mengajar dan mengislahkan akidah umat manusia,dan membawa umat islam kearah yang gemilang.Disamping banyak menentang golongaN-GOLONGAN MULHID,serta menolak hujah ahli-ahli bid’ah dan hawa nafsu,pun begitu beliau ada menulis 40 buah kitab yang amat bernilai dan berharga isinya. Antara kitab tersebut ada yang dicetak dan sebahagiannya tidak dicetak lagi.

Antara kitab-kitab beliau:

1) Syarah alfiah al-suyuti fi mustolah al-hadis

2) Al-sirot al –mustaqim fi al –tauhid

3) Al-dalil qawim a’la sirot al-mustaqim fi al-tauhid

4) Mukhtasor Abdullah al-hari al-kafil bi ‘ilmi al-din al-dharuri a’la mazhab imam al-syafie

5) Bughyah al-tolib li ma’rifah ilmi din al –wajib

6) Ta’aqqub al-hasis a’la man to’ana fima sohha min al-hadis.kitab ini mendapat pujian dari muhaddis morocco syeikh Abdullah al-ghummari.

7) Al-rawaih zakiah fi maulid khair al-bariah

8) Izhar al-‘akidah sunniyah bisyarh al –akidah al-tohawiyah

9) Syarah alfiah zubad fi fiqh al-syafie

10) Al-maqalat al-sunniyah

11) Syarah mutammimah al-ajrumiyah fi al-nahw

12) Syarah matn abi suja’

13) Syarah baiquniyah fi mustolah

14) Kitab durr al-nadhid fi ahkam altajwid

15) Syarah minhaj tullab (tidak siap sepenuhnya)

16) Durrah bahiyah fi hal alfaz al-akidah al-tohawiyah

17) Tahzir syar’i wajib

18) Dan banyak lagi.

Syeikh Abdullah al-Harari adalah seorang yang wara’,tawadhuk,banyak melakukan ibadah dan melazimi zikir,zuhud,sepanjang masanya diisi dengan membaca al-quran atau berzikir atau mengajar atau waa’z dan irsyad.

Seorang yang arif billah,murabbi,dai’ ilallah,seorang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, wali soleh ,dihormati kawan ditakuti lawan,amat kuat dalam menentang kebatilan,tidak takut kepada celaan orang yang mencela,mempunyai hujah yang mantap berlandas ahli sunnah wal jamaaah,sentiasa menyeru kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga dibenci oleh golongan ahli sesat dan bid’ah dan mencuba untuk membunuhnya tetapi Allah menjaganya dari demikian itu hinggalah meninggal dunia pada pagi subuh 2 ramadhan 1429H bersamaan 2 september 2008.

Inilah ringkasan biodata beliau,jika ingin ditulis dengan detail,maka amatlah banyak sekali,

Wa allah a’lam


[1] Beliau adalah Imam dan Syeikh Masjidil Haram di zaman pemerintahan kerajaan Othmaniah iaitu di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua pada masa itu.

[2] Sedia maklum bahawa Syeikh Yasin al Padani yang berasal dari Padang, Indonesia adalah seorang alim dalam ilmu hadis dan feqah di Makkah. Beliau mempunyai banyak ijazab-ijazah dan sanad-sanad dari guru-gurunya yang alim di Makkah. Kebanyakan ulama-ulama pondok atau selainnya di Malaysia, Indonesia dan Fattani banyak mempelajari daripadanya dan mengambil ijazah serta sanad dari beliau. Di antara kitab ijazah dan sanad beliau ialah yang berjudul Kifayatul Masanid Lima 'Ala Mm Asanid. Di antara ulama di Malaysia yang pemah belajar dengan beliau di Makkah ialah Tuan Guru Haji Hasyim Pondok Pasir Tumboh Kelantan dan banyak lagi.

seorang penipu besar,biadap ,ujub dan akan merendahkan orang lain

seorang manusia paling busuk hati,pencetus huru hara,menipu masyarakat,tukang fitnah,suka bawa benda busuk,mencela orang lain,mencela ulama,tak boleh terima teguran,cepat melenting,pandang hanya diri ja yg betul,parasit,mengampu,paling bengong,bawa akidah wahabi,sebar ajaran wahabi,x ngaku plak jadi wahabi,baling batu sembunyi tangan,keji ulama,keji pejuang sunnah,blaa bla...dan berlambak lg....
si asri bedul talib bedal


semoga allah beri petunjuk sebelum mati atau laknat ke atasnya

Friday, September 12, 2008

Shaykh Abdullah Ibn Muhammad Al-Harariyy Obituary


Shaykh Abdullah Ibn Muhammad Al-Harariyy Obituary

Allah said: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}Al-Ahzab 23 It means:

[There are among the believers men who were true to their covenant with Allah. Of them are men who died and others are waiting without changing their commitment to obeying Allah.] The Prophet said :<< إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء >>

The Prophet said: <The Islamic Charity Projects Association sadly announces the death of the great scholar of hadeeth and fiqh, the example of piety, humbleness and austerity, Shaykh Abdullah Ibn Muhammad Al-Harariyy, known as Al-Habashiyy. He departed this life in the dawn of Tuesday the 2nd of Ramadan 1429 H - September 2, 2008.

The departure of the righteous scholar Shaykh Abdullah Al-Harariyy is a great loss to the Muslims and to humanity at large, to the scholars of Islam, the associations and organization who know the merits of knowledge and scholars, and the need for such a scholar at these difficult times.May Allah shower His Mercy upon you O our beloved guide. You are the one who personified piety, humbleness and austerity. You are the one who always advised us to hold on tightly to the straight Path defending it no matter how the waves of difficulties moved.May Allah shower His Mercy upon you O our beloved guide. You are the one who taught people the Tawhid (distinguishing the Creator from the creation), the correct creed and the lawful and unlawful rulings of the Religion. You taught them how to invite people to the Religion of Allah with wisdom and good words. You showed us the way to truth and moderation.May Allah shower His Mercy upon you the educator of generations. You are the one who taught us how to serve our own countries and seek their welfare. You taught us how to build institutions of knowledge and charitable projects.You have been indeed the Shafi^iyy, Ash^ariyy, and Rifa^iyy of this century. We say this on behalf of all your students, and all those that loved you, and on behalf the objective people who tested men and found in you the example of the practicing scholars, piety of the forerunners, and austerity of the righteous.May Allah shower His mercy on you O our Imam, Shaykh and Guide.May Allah grant you the upper Paradise along with the prophets and martyrs.To our fellow members in the Islamic charity Projects Association, to the students and lovers of Shaykh Abdullah Al-Harariyy all over Earth, We ask Allah to grant you patience and to guide you to the good deeds. We ask Allah to facilitate for you to benefit from the legacy of Shaykh Abdullah: books and advices. These are a wealth of knowledge and ethics. We ask you to adhere to the Path of the Islamic Charity Projects Association that was guided by our late Shaykh Abdullah Al-Harariyy.We ask Allah to raise the rank of our dear shaykh and to make his abode the everlasting vastness of the upper Paradise.To Allah we belong and to His Judgement we shall return

A BIOGRAPHY OFASH-SHAYKH ^ABDULLAH AL-HARARIYY

He is the great ^alim (Islamic scholar), an example of the ^ulama' (Islamic scholars), al-'Imam, al-Muhaddith, the pious worshipper, ash-Shaykh Abu ^Abdir-Rahman, ^Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf, al-Harariyy, ash-Shaybiyy, al-^Abdariyy, the Mufti of as-Sumal (Somalia). He is al-Harariyy because he is from the city of Harar. In 1887, as-Sumal was occupied and divided into five parts and the western province (Harar) was given to al-Habashah (Ethiopia). He is ash-Shaybiyy because Banu Shaybah is a clan of Quraysh and they are the people in charge of al-Ka^bah. He is al-^Abdariyy because he also belongs to ^Abd-ud-Dar, a clan of Qusayy Ibn Kilab, the fourth grandfather of Prophet Muhammad, sallallahu ^alayhi wa sallam.

He was born in Harar around 1339 A.H., or 1920 R.C. He grew up in a humble house loving al-^Ilm (Islamic knowledge) and its people. He memorized al-Qur'an by heart and tartil (reading correctly with tajwid rules) when he was seven years old. He continued to scoop from the sea of knowledge. He memorized numerous books in various Islamic sciences. He gave ^Ilm al-Hadith a great amount of attention. He memorized the six books of al-Hadith (al-Bukhariyy, Muslim, at-Tirmithiyy, Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa'iyy) and other books of al-Hadith with their isnad (names and biographies of the chains of relators). He was authorized by al-^ulama' to pass al-fatwa and to relate al-Hadith when he was less than eighteen years old.

He was not satisified with taking knowledge only from al-^ulama' of his own city. He went to many places in al-Habashah and as-Sumal seeking knowledge and its people. He had many trips with hardships and difficulties, but he did not care about them; whenever he heard about an ^alim he went to him, which is the habit of the righteous Salaf (Muslim scholars of the first 300 Hijriyyah years).

His intelligence and wonderful memory helped him get in depth in al-Fiqh ash-Shafi^iyy (Islamic knowledge following al-'Imam ash-Shafi^iyy), and also the same in al-Fiqh al-Malikiyy, al-Hanafiyy, and al-Hanbaliyy, so that he became a person at whom fingers point; people would come to him from different places in al-Habashah and as-Sumal. He became the Mufti of as-Sumal (the highest religious authority qualified to pass Islamic judgements).

He took al-Fiqh ash-Shafi^iyy and its Usul (science of inferring rules and judgements) and an-Nahw (Arabic Grammar) from al-^alim ash-Shaykh Muhammad ^Abdus-Salam al-Harariyy, ash-Shaykh Muhammad ^Umar Jami^ al-Harariyy, ash-Shaykh Muhammad Rashad al-Habashiyy, ash-Shaykh Ibrahim Abil-Ghayth Al-Harariyy, ash-Shaykh Yunus al-Habashiyy, and ash-Shaykh Muhammad Siraj al-Jabartiyy. From those ^ulama' (Islamic scholars) he took many main texts such as Alfiyyat-uz-Zubad, at-Tanbih, al-Minhaj, Alfiyyat-ubni-Malik, al-Luma^ by ash-Shiraziyy and other main texts.

He took the sciences of the Arabic Language, especially from the righteous Shaykh Ahmad al-Basir and ash-Shaykh Ahmad ibn Muhammad al-Habashiyy and others. He read the Fiqh of the three Mathahib and their Usul under ash-Shaykh Muhammad al-^Arabiyy al-Fasiyy, and ash-Shaykh ^Abdur-Rahman al-Habashiyy. He took at-Tafsir (science of explanation of al-Qur’an) from ash-Shaykh Sharif al-Habashiyy in his town, Jummah.

He took al-Hadith and its sciences from many teachers notably from al-Hafiz ash-Shaykh Abu Bakr Muhammad Siraj al-Jabartiyy, the Mufti of al-Habashah, and ash-Shaykh ^Abdur-Rahman ^Abdullah al-Habashiyy, and others.

He met with the righteous Shaykh, al-Muhaddith, al-Qari' (Reciter of al-Qur'an), Ahmad Ibn ^Abdil-Muttalib, the Head of the Qurra' (plural of Qari') in al-Masjid-ul-Haram in Makkah (he was appointed as the Imam and Shaykh of al-Masjid-ul-Haram by as-Sultan ^Abdul-Hamid II, the last Muslim, Ottoman Khalifah). From this Shaykh he took the 14 ways of reciting al-Qur'an, as well as ^Ilm al-Hadith and he also met ash-Shaykh, al-Qari', Dawud al-Jabartiyy. He started giving classes at a young age for the students who were maybe older than he was; so he was both learning and teaching. He was superior in both al-Habashah and as-Sumal to his peers in knowing the biographies of the people of al-Hadith and their ranks, and memorizing the texts and getting in depth in the sciences of as-Sunnah, language, Tafsir, and others.

He did not leave any known Islamic science without mastering it. He may talk about some knowledge or science and a person may think that he specialized in that only. You would see him humbly listening to a Hadith with his ear and his heart, although he knows better about it than the speaker himself.

He went to Makkah and met its ^ulama' such as ash-Shaykh, al-^Alim, as-Sayyid, ^Alawiyy al-Malikiyy, and ash-Shaykh Amin al-Kutubiyy. He attended circles by ash-Shaykh Muhammad al-^Arabiyy at-Tabban. He contacted ash-Shaykh ^Abdul-Ghafur an-Naqshabandiyy and took at-Tariqah an-Naqshabandiyyah from him .

Afterwards, he went to al-Madinah and contacted its ^ulama'. He took al-Hadith from ash-Shaykh Muhammad Ibn Muhammad as-Siddiqiyy al-Bakriyy. He stayed by and in ^Arif Hikmat and al-Mahmudiyyah libraries going through the manuscripts. He stayed in al-Madinah close to the Prophet's Mosque for about a year. He received permission to teach from many ^ulama'.

He then went to Jerusalem in the 5th decade of this century and then he went to Damascus where he was welcomed by its people, especially after the death of its Muhaddith Badr-ud-Din al-Hasaniyy. He went to Damascus, Beirut, Hims, Hamah, Halab, and other cities. He then lived in Jami^-ul-Qatat, and his fame spread in the area. Consequently, the scholars and students of ash-Sham (area including Lebanon, Syria, Palestine, and Jordan) came seeking him, and he got to know some of its scholars. They benefited from him and acknowledged his knowledge, and he was called “the Successor of ash-Shaykh Badr-ud-Din al-Hasaniyy”. He was also known as “the Muhaddith of ash-Sham countries”. A great number of the ^ulama' of ash-Sham praised him such as ash-Shaykh ^Izz-ud-Din al-Khaznawiyy, ash-Shafi^iyy, an-Naqshabandiyy from al-Jazirah in the north of Syria, ash-Shaykh ^Abdur-Razzaq al-Halabiyy, the Director of al-Masjidul-'Umawiyy in Damascus, ash-Shaykh Abu Sulayman az-Zabibiyy, ash-Shaykh Mulla Ramadan al-Butiyy, ash-Shaykh Abul-Yusr ^Abidin, the Mufti of Syria, ash-Shaykh ^Abdul-Karim ar-Rifa^iyy, ash-Shaykh Naji Nur from Jordan, ash-Shaykh Sa^id Tanatirah, ash-Shaykh Ahmad al-Husariyy, the Director of the Islamic school of Ma^arratun-Nu^man, ash-Shaykh ^Abdullah Siraj al-Halabiyy, ash-Shaykh Muhammad Murad al-Halabiyy, ash-Shaykh Suhayb ar-Rumiyy, the Amin of al-Fatwa in Halab, ash-Shaykh ^Abdul-^Aziz ^Uyunus-Sud, the Head of the Qurra' of Hims, ash-Shaykh Abus-Su^ud al-Himsiyy, ash-Shaykh Fayiz ad-Dayr^ataniyy, the Shaykh of Damascus who knows the Seven Qira'at (ways of recitations of Qur'an), ash-Shaykh ^Abdul-Wahhab Dibs wa Zayt of Damascus, Dr. Halawaniyy, the Shaykh of reciters in Syria, ash-Shaykh Ahmad al-Harun of Damascus, the righteous waliyy, ash-Shaykh Tahir al-Kayyaliyy from Hims, and others, may Allah benefit us from them.

He was also praised by ash-Shaykh ^Uthman Siraj-ud-Din, the descendant of ash-Shaykh ^Ala'-ud-Din, the Shaykh of an-Naqshabandiyyah in his time and they had brotherly and scholarly correspondances between them. He was praised also by ash-Shaykh ^Abdul-Karim al-Bayyariyy, the teacher in Jami^-il-Hadrah al-Kilaniyyah in Baghdad, ash-Shaykh Ahmad az-Zahid al-'Islambuliyy, ash-Shaykh Mahmud al-Hanafiyy, who is one of the famous and active Turkish shuyukh (pl. of shaykh), ash-Shaykh ^Abdullah al-Ghammariyy, the Muhaddith of the Morrocan area, ash-Shaykh Habibur-Rahman al-'A^zamiyy, the Muhaddith of the Indian Peninsula, whom he met with many times and stayed as his guest for some time.

He took permission for at-Tariqah ar-Rifa^iyyah from ash-Shaykh ^Abdur-Rahman as-Sibsibiyy, and ash-Shaykh Tahir al-Kayyaliyy, and permission in at-Tariqah al-Qadiriyyah from ash-Shaykh Ahmad al-^Irbiniyy, may Allah have mercy upon them.

Ash-Shaykh ^Abdullah came to Beirut in 1950 R.C. and he was the guest of the famous shuyukh like ash-Shaykh, al-Qadi Muhyid-Din al-^Ajuz and ash-Shaykh, al-Mustashar Muhammad ash-Sharif and ash-Shaykh ^Abdul-Wahhab al-Butariyy, the imam of Jami^ al-Basta al-Fawqa, ash-Shaykh Ahmad Iskandaraniyy, the Imam and Mu'aththin in Jami^ Burj Abi Haydar and they learned and benefited from him. Then he met with ash-Shaykh Tawfiq al-Hibriyy, may Allah have mercy on him, and at his residence he used to meet the important people in Beirut. He also met with ash-Shaykh ^Abdur-Rahman al-Majthub and ash-Shaykh Muhammad al-Butariyy, the Qadi of Beirut presently, and they benefited from him. He met with ash-Shaykh Mukhtar al-^Alayiliyy, may Allah have mercy upon him, who was the Amin of al-Fatwa who acknowledged his honor and breadth of his knowledge, and prepared for his residence in Beirut to teach in different mosques. The Department of al-Fatwa paid the expenses of his residence during that period. In 1969 R.C., upon the request of the Director of al-'Azhar in Lebanon, he lectured in at-Tawhid to the students there.

Ash-Shaykh ^Abdullah's primary goal was to spread the correct belief of Ahl-us-Sunnah wal-Jama^ah, a task which has been occupying most of his time. He fought the atheists and the people of al-bida^ (prohibited innovations) to extinguish their fitan (misguidings). This did not leave much time for writing books, he left quite a few writings, however: 1. An explanation of Alfiyyat-ul-^Iraqiyy in the Science of al-Hadith.2. A poem in at-Tawhid (Islamic Belief) of about sixty lines.3. As-Sirat-ul-Mustaqim in at-Tawhid, published.4. Ad-Dalil-ul-Qawim ^alas-Sirat-il-Mustaqim in at-Tawhid, published.5. Mukhtasaru ^Abdillah-il-Harariyy, al-Kafilu bi ^Ilm-id-Din-id-Daruriyy, published.6. Bughyat-ut-Talib lima^rifat-il-^Ilm-id-Diniyy-il-Wajib, published.

7. At-Ta^aqqub-ul-Hathith ^ala man ta^ana fima sahha min-al-Hadith, published. In this book, ash-Shaykh ^Abdullah refuted the claims of al-'Albaniyy against some Ahadith. The Muhaddith of the Morrocan area, ash-Shaykh ^Abdullah al-Ghammariyy, said about the book “it is a good and well written refutation”.8. Nusrat-ut-Ta^aqqub-il-Hathith ^ala man ta^ana fima sahha min-al-Hadith, published. 9. Al-Mawlid-ush-Sharif, published.10. Sharh-ul-^Aqidat-in-Nasafiyyah.11. Sharh-ul-^Aqidat-it-Tahawiyyah.12. Sharhu Alfiyyat-iz-Zubad in the Shafi^iyy Fiqh.13. Sharhu Matni Abi Shuja^ in the Shafi^iyy Fiqh.14. Sharh-us-Sirat-il-Mustaqim.15. Sharhu Matn-il-^Ashmawiyyah in the Malikiyy Fiqh.16. Sharhu Mutammimat-il-'Ajurummiyyah in an-Nahw.17. Sharh-ul-Bayquniyyah in the Science of al-Hadith.18. Sarih-ul-Bayan fir-raddi ^ala man Khalaf-al-Qur'an, published.

Ash-Shaykh ^Abdullah al-Harariyy is very pious, humble, and worshipful Muslim. He spends his time teaching al-^Ilm and performing ath-thikr (mentioning sentences containing the names of Allah) at the same time. He does not care about acquiring worldly things. He has a good and pure heart. He does not waste a moment without teaching, performing thikr, reciting, admonishing, or guiding. He has the correct belief in Allah and is holding on to al-Qur'an and as-Sunnah. He has a good memory and powerful and brilliant proofs. He is wise, managing things at the right time and place. He refuses and renounces disobeying Allah very much . He has a high effort in bidding al-ma^ruf and forbidding al-munkar (ordering with obedience and prohibiting the disobedience) until the people of misguidance and prohibited innovations feared and envied him. This did not lessen his efforts to fight them, because Allah supports and defends the people who believe in Him.

This was just a summary of his honorable biography. If we wanted to extend it, then the pen would get tired and the pages would overflow, but what we mention is enough by which you would know about him, just like the title of the book indicates the contents of the book. wal-hamdu-lillah


Tuesday, September 9, 2008

AL-ALLAAMAH AL-SUFI KABIR AL-IMAM MUTTAQIN AL-ZAHID AL MUHADDITH AL FAAQIH BAHRUL ULUM QADHI MUJADDID ASR' SYEIKH ABU ABD RAHMAN ABDULLAH AL HARARI

وفاة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي

بيان للإعلام

غيب الموت فجر اليوم الثلاثاء العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي في منزله في بيروت عن عمر يناهز الثامنة والتسعين.

هذا وقد نعاه رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ حسام قراقيرة في بيان قال فيه:"

قال الله تعالى في كتابه العزيز " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء".

إنني باسمي واسم إخواني في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وعموم طلاب ومريدي العلامة الشيخ عبد الله الهرري في لبنان والبلاد العربية وافريقيا واوروبا وآسيا واستراليا والأمريكيتين، أنعي إلى الشعب اللبناني والمسلمين في لبنان وعموم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها الوليَّ الصالح والمربيَّ الفاضل رجلَ العلم والتقوى والورع والزهد والتواضع العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي الذي توفي رحمه الله فجر اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان عام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين هجرية الموافق للثاني من أيلول عام ألفين وثمانية ميلادية.

إن رحيل الولي الصالح العلامة الشيخ عبد الله الهرري خسارة للأمة الإسلامية جمعاء وخسارة للعلم وللعلماء ، وخسارة للجمعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية التي تعرف فضل العلم والعلماء، والحاجة إلى أمثال هذا العالم الكبير خاصة في هذا الزمن العصيب .

إن رحيل الولي الصالح العلامة الشيخ عبد الله الهرري خسارة للأمة الإسلامية جمعاء وخسارة للعلم وللعلماء، وخسارة للجمعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية التي تعرف فضل العلم والعلماء، والحاجة إلى أمثال هذا العالم الكبير خاصة في هذا الزمن العصيب .

رحمك الله يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني . رحمك الله يا إمام العلماء ويا إمام الزاهدين ويا إمام المتواضعين في هذا العصر الذي لطالما نصحتنا أن نكون فيه متمسكين بالعروة الوثقى، ثابتين على الحق مدافعين عنه مهما تطاولت أمواج الصعاب والفتن.

رحمك الله يا من علمت الناس توحيد الله والعقيدة الحقة وأمور الحلال والحرام، وعلمت الناس كيف تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

رحمك الله أيها الولي الصالح والمرشد الفاضل ، يا من أرشدتنا إلى سواء السبيل، ودعوتنا إلى سبيل الحق والعدل والاعتدال.

رحمك الله يا مربي الأجيال يا من علمتنا كيف نكون في خدمة أوطاننا وكيف نعمل في تحقيق مصالحها ، وكيف نبني المؤسسات مؤسسات العلم والثقافة والمشاريع الخيرية.

لقد كنت بحق يا سيدي مجددَ العصر وشافعيّهَ وأشعريَّه ورفاعيَّه. نقول هذا الكلام بلسان المريدين الذين تربوا على يديكم وبلسان المنصفين الذين اختبروا معادن الرجال فوجدوا فيكم علم العلماء وتواضع الصالحين ورسوخ الجبال وتقوى الأولين وزهدهم.

رحمك الله يا إمامنا ويا شيخنا ويا مرشدنا.

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأنتم يا إخواني ويا أحبائي طلاب ومريدي العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري في لبنان وجميع أرجاء المعمورة، أسال الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يسدد خطاكم ويوفقكم إلى الخير، وييسر لكم سبل الاستفادة والانتفاع مما تركه لنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله من مؤلفات ونصائح وإرشادات هي زاد علمي وذخائر نافعة يجدر بنا التمسك بها والعمل بمقتضاها، وكذلك الالتزام بنهج جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي كان يمدها بأمداد نظراته ونصائحه والتي قال عنها: إن توجيهات الجمعية توجيهاتي.

وأخيرا أسأل الله أن يتغمد فقيدنا الكبير ومرشدنا الصالح الشيخ عبد الله الهرري بواسع رحمته ويرفع من مقامه ويسكنه فسيح جنانه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وقد صدر بيان نعي تضمن ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

قال الله تعالى :{ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا }

سماحة الشيخ حسام قراقيرة

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

العلماء والمشايخ في العالم العربي والإسلامي

الجمعيات والهيئات الإسلامية في لبنان

ينعون بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره

العلامة المحدث الولي الصالح العارف بالله المربي الكبير

الشيخ عبد الله الهرري (المعروف بالحبشي)

الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء 2 رمضان 1429 الموافق 2 ايلول 2008

وسيصلى على جثمانه الطاهر في مسجد برج أبي حيدر في بيروت عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء

وسيوارى الثرى رحمه الله في العقار المجاور لمسجد برج أبي حيدر

التعزية للرجال: قبل الدفن وبعده ويومي الثاني والثالث في مركز الجمعية الرئيس في برج أبي حيدر في بيروت من الساعة 10 صباحا الى 6 عصرا.

وللنساء: يوم الدفن ويومي الثاني والثالث في قاعة ثانوية الثقافة الإسلامية – الطريق الجديدة (مقابل المخفر) من الساعة 10 صباحا الى 4 قبل العصر.

نبذة تعريفية بالعلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري (المعروف بالحبشي)

مولده ونشأته :

ولد العلامة المحدث الشيخ عبد الله رحمه الله في مدينة هرر في بلاد الحبشة حوالى سنة 1910 ميلادية.

والده محمد بن يوسف بن عبد الله بن جامع الهرري الشيبي العبدري.

نشأ في بيت متواضع محبا للعلم ولأهله، فحفظ القرءان الكريم استظهارا وترتيلا وإتقانا وهو صغير السن، وأقرأه والده كتاب المقدمة الحضرمية، وكتاب المختصر الصغير في الفقه وهو كتاب مشهور في بلاده. وعكف على الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددا من المتون في مختلف العلوم، ثم أولى علم الحديث اهتمامه فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها حتى إنه أجيز بالفتوى ورواية الحديث وهو دون الثامنة عشرة.

تلقى العلوم والمعارف الدينية من عدد كبير من العلماء والمشايخ في بلاد الحبشة والحجاز والشام. ومنهم الشيخ محمد عبد السلام الهرري، والشيخ محمد سراج الجبرتي مفتي الحبشة، والشيخ محمد عمر جامع الهرري، والشيخ إبراهيم أبو الغيث الهرري، والشيخ يونس الحبشي، والشيخ أحمد البصير، والشيخ شريف الحبشي، والشيخ عبد الرحمن الحبشي.

واجتمع بالشيخ المحدث القارىء أحمد عبد الرحمن الجبرتي الحبشي شيخ القراء في المسجد الحرام، فأخذ عنه القراءات واستزاد منه في علم الحديث فقرأ عليه وحصل منه على إجازة، ثم أخذ من الشيخ داود الجبرتي القارىء، ومن الشيخ المقرىء محمود فايز الديرعطاني الدمشقي وجامع القراءات السبع وذلك لما سكن رحمه الله دمشق.

وأَمَّ العلامة الشيخ عبد الله رحمه الله مكة فتعرف على علمائها كالشيخ السيد علوي المالكي، والشيخ أمين الكتبي، وحضر على الشيخ محمد العربي التبان، واتصل بالشيخ عبد الغفور الأفغاني النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبندية.

ورحل بعدها إلى المدينة المنورة واتصل بعلمائها فأخذ الحديث عن الشيخ المحدث محمد بن علي الصديقي البكري الهندي الحنفي وأجازه، ثم لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعا منقبا بين الأسفار الخطية مغترفا من مناهلها فبقي في المدينة مجاورا سنة. واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الختني تلميذ المحدث عبد القادر شلبي.

أما إجازاته رحمه الله فأكثر من أن ندخل في عددها وأسماء المجيزين.

ثم رحل رحمه الله إلى بيت المقدس في أوائل العقد الخامس من القرن الماضي، ومنه توجه إلى دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب لا سيما بعد وفاة محدثها الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، فتنقل في بلاد الشام بين دمشق وبيروت وحمص وحماه وحلب وغيرها من المدن، ثم سكن في جامع "القَطاط" في محلة "القيمرية" في دمشق، وأخذ صيته في الانتشار فتردد عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرف على علمائها واستفادوا منه وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه، واشتهر في الديار الشامية بلقب "خليفة الشيخ بدر الدين الحسني" و "محدث الديار الشامية".

وأخذ الإجازة في الطريقة الرفاعية من الشيخ عبد الرحمن السبسبي الحموي، والشيخ طاهر الكيالي الحمصي، والإجازة في الطريقة القادرية من الشيخ أحمد العربيني والشيخ أحمد البدوي السوداني وغيرهما رحمهم الله تعالى.

قدم إلى بيروت أوائل الخمسينيات فاستضافه كبار مشايخها أمثال الشيخ القاضي محيي الدين العجوز، والشيخ المستشار محمد الشريف، والشيخ عبد الوهاب البوتاري إمام جامع البسطا الفوقا، والشيخ أحمد اسكندراني إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدر ولازموه واستفادوا منه. ثم اجتمع بالشيخ عبد الرحمن المجذوب وبالشيخ توفيق الهبري وعنده كان يجتمع بأعيان بيروت. كما اجتمع بالشيخ مختار العلايلي رحمه الله أمين الفتوى السابق الذي أقر بفضله وسعة علمه وهيأ له الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقل بين مساجدها مقيما الحلقات العلمية وذلك بإذن خطي منه.

تصانيفه وءاثاره:

رغم انشغال الشيخ المحدث عبد الله الهرري رحمه الله بنشر العلم والدعوة إلى الله فقد ترك كتبا

وءاثارا ومؤلفات قيمة منها:

1 - الصراط المستقيم.

2 - الدليل القويم على الصراط المستقيم.

3 - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري.

4 - بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب.

5 - صريح البيان في الرد على من خالف القرءان.

6 - المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية.

7 - المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية.

8 - إظهار العقيدة السنية في شرح العقيدة الطحاوية.

9 - التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث.

10 - نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث.

11 - الروائح الزكية في مولد خير البرية.

12 - شرح ألفية الزبد في الفقه الشافعي.

13 - شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي.

14 - شرح متن العشماوية في الفقه المالكي.

15- شرح متممة الآجرومية في النحو.

16 – التحذير الشرعي الواجب.

17 - شرح البيقونية في المصطلح.

18 - الدر النضيد في أحكام التجويد.

19 - شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة.

20 - العقيدة المنجية، وهي رسالة صغيرة أملاها في مجلس واحد.

21 - شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي.

22 - شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي.

23- شرح كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ عبد الله باعلوي.

24 - شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث.

25 - قصيدة في الاعتقاد والإرشاد تقع في ستين بيتا تقريبا.

سلوكه وسيرته:

كان العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله عارفا بالله، شديد الورع، متواضعا، صاحب عبادة، كثير الذكر، يشتغل بالعلم والذكر معا، زاهدا، طيب السريرة، لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد، متمسكا بالكتاب والسنة، حاضر الذهن قوي الحجة ساطع الدليل، حكيما يضع الأمور في مواضعها، شديد النكير على من خالف الشرع، ذا همة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حتى هابه أهل البدع والضلال وحسدوه وافتروا عليه ولكن الله نصره وبارك له في عمله حتى صار له مئات الآلاف من المريدين في لبنان والبلاد العربية والقارات الخمس.

غيبه الموت فجر يوم الثلاثاء الثاني من رمضان عام 1429 هجرية الموافق للثاني من أيلول عام 2008 في منزله في بيروت عن ثمانية وتسعين عاما رحمه الله وأعلى في الجنان مقامه.